Polski English

Witamy!

Comenius - Partnerskie Projekty Szkół
to jeden z czterech programów sektorowych Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) ustanowionego przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej na lata 2007 - 2013. Program ten wspiera finansowo oraz merytorycznie partnerską współpracę europejskich szkół, polegającą na realizacji wspólnego projektu.
Nasza szkoła opracowała projekt partnerskiej współpracy ze szkołą z Hiszpanii i z Sycylii.
Projekt został złożony do Narodowej Agencji programu Comenius w lutym 2008 roku, gdzie oczekiwał na ocenę formalną i merytoryczną. Po otrzymaniu pozytywnej oceny formalnej projekt został poddany ocenie merytorycznej. W ocenie dokonanej przez dwóch niezależnych ekspertów nasz projekt uzyskał maksymalną liczbę punktów tj. 100 punktów na 100 możliwych do zdobycia.
Pragniemy uczestniczyć w Międzynarodowym programie Comenius ponieważ chcemy w ten sposób:
• podnieść jakość pracy naszych szkół zarówno w zakresie działań dydaktycznych jak i wychowawczych
• promować naukę języków obcych i europejski wymiar edukacji
• wymienić doświadczenia dydaktyczne i pedagogiczne oraz dobrą praktykę ze szkołami europejskimi
• utrwalić wśród społeczności szkolnej poczucie przynależności do sieci szkół europejskich, które są wielojęzyczne i wielokulturowe
• odkrywać wspólne, uniwersalne wartości w kontekście szerszym niż lokalny.
• uświadomić uczniów potrzebę dbania o środowisko lokalne
• umożliwić uczniom naszych szkół spotykanie się z ich rówieśnikami z innych krajów europejskich
• poznać nasze miasta na gruncie europejskim
• poszerzyć zakres stosowania TIK w procesie nauczania i uczenia się

Projekt - "Liczby i żywioły - woda, powietrze, energia"

uczniowie
Maj 2010
- ostatnie spotkanie
W dniach 3 – 9 maja 2010 r. w tarnobrzeskim Gimnazjum nr 2 przebywała 22 – osobowa grupa uczniów i nauczycieli z Hiszpanii i Sycylii. Spotkanie to odbyło się w ramach realizowanego przez szkołę Międzynarodowego Projektu Comenius. Przez cały czas pobytu w Tarnobrzegu sycylijscy i hiszpańscy uczniowie mieszkali w rodzinach uczniów „Dwójki”. Było to już czwarte - ostatnie - wspólne spotkanie (pierwsze odbyło się w listopadzie 2008 r. również w Tarnobrzegu, drugie w maju 2009 w Hiszpanii a trzecie w październiku 2009 r. na Sycylii).
W czasie tego spotkania dokonano podsumowania wszystkich zadań, jakie były realizowane w Projekcie. Projekt, związany tematycznie z grupą przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, nie był łatwy. Wymagał od wszystkich uczestników ogromnej pracy i zaangażowania. Dzięki wspaniałej postawie uczniów, którzy wykonywali poszczególne zadania, tworzyli liczne prezentacje i budowali stronę internetową Projektu, wszystkie zaplanowane zadania zostały pomyślnie zrealizowane. Ponadto uczniowie poznali partnerskie kraje, miasta i szkoły. Poznali życie szkolne i rodzinne swoich rówieśników. Wszyscy przekonali się, jak ważna jest nauka języków obcych – komunikacja odbywała się wyłącznie w języku angielskim. Dziś mogą powiedzieć, że są uczniami szkół europejskich.
Goście „Dwójki” zwiedzili Tarnobrzeg, poznali historię i zabytki Sandomierza, odwiedzili zamek w Łańcucie. Ostatnie dni pobytu w Polsce spędzili w Krakowie, odwiedzili też Wieliczkę i Wadowice. Wszyscy bardzo się ze sobą zaprzyjaźnili i nadal utrzymują ze sobą kontakt. .
Luty 2010 – Maj 2010
- realizacja IV etapu projektu
W maju zakończyliśmy realizację zadań IV etapu projektu, związanych tematyką energii. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela fizyki opracowywali zagadnienia dotyczące szeroko pojętej tematyki energii: rodzaje, źródła, wpływ na środowisko. Uczniowie wykonywali tez modele urządzeń wytwarzających energię z różnych źródeł odnawialnych: np. elektrownia wodna, wiatrowa. Zebrane i opracowane materiały przedstawiono w formie prezentacji multimedialnych dostępnych w zakładce Projekt – IV etap – Fizyka.
badanie powietrza
Wrzesień 2009 – Styczeń 2010
- realizacja III etapu projektu
W styczniu zakończyliśmy realizację zadań III etapu projektu, związanych tematyką powietrza. Grupa uczniów pod kierunkiem nauczyciela chemii przeprowadzała cykliczne pomiary mające na celu zbadanie składu i zanieczyszczeń powietrza w Tarnobrzegu. Na podstawie zgromadzonych materiałów uczniowie wykonali prezentację multimedialną, którą znajduje się w zakładce Projekt - III etap - chemia.
Październik 2009
- Comeniusowcy Dwójki na Sycylii
W dniach 6 – 11 października 2009 r. 16-osobowa grupa naszych uczniów i nauczycieli przebywała na Sycylii, gdzie odbyło się trzecie już spotkanie partnerskich szkół w ramach naszego projektu Comenius. Sycylijskie miasteczko Leonforte, malowniczo położone na szczycie wzgórza przyjęło wszystkich z wielką gościnnością, serdecznością i sympatią. Niewątpliwie ogromnym przeżyciem było dla nas zdobycie Etny – czynnego wulkanu, którego zbocza pokryte są w całości lawą i popiołem. Na szczycie wulkanu temperatura na głębokości 1 metra wynosi już 90°C. Mogliśmy z bliska zobaczyć czynny krater, z którego wciąż wydobywa się dym. Zwiedziliśmy również uroczą Taorminę, pochodzące z III w n.e. malowidła i mozaiki w Piazza Armerina oraz „Dolinę Świątyń” w Agrigente. Oczywiście zwiedziliśmy miasteczko Leonforte, spotkaliśmy się z lokalnymi władzami. Kosztowaliśmy wielu lokalnych potraw i przysmaków. Poznawaliśmy zwyczaje mieszkających tu ludzi. Nasi uczniowie mieszkali u sycylijskich rodzin, które otoczyły ich ogromną troską i rodzinnym ciepłem. Na boisku szkolnym zostały zorganizowane rozgrywki sportowe i zabawy, w których wzięli udział wszyscy uczniowie partnerskich szkół. Nasza podróż do Leonforte prowadziła przez Rzym, gdzie lądował nasz pierwszy samolot. Tam w oczekiwaniu na kolejny lot zwiedziliśmy piękne portowe miasteczko Fiumicino położone nad Morzem Tyrreńskim. Z Rzymu udaliśmy się do Catanii, gdzie oczekiwali nas nasi sycylijscy przyjaciele. Droga powrotna do Polski prowadziła przez Palermo. Z lotniska w Palermo polecieliśmy do Mediolanu, a dalej kolejnym samolotem do Krakowa. Podróż i pobyt na Sycylii dostarczył nam wszystkim ogromnych, niezapomnianych wrażeń, które staraliśmy się uwiecznić na licznych fotografiach.
chemia
Luty 2009 - Maj 2009
- realizacja II etapu projektu
Mamy za sobą 1 rok realizacji Projektu. W maju zakończyliśmy realizację zadań II etapu, związanych tematyką wody. Uczniowie partnerskich szkół badali występowanie wody w przyrodzie, wpływ większych zbiorników wodnych na warunki ekologiczne lokalnych środowisk, przeprowadzali cykliczne pomiary badające stan zanieczyszczenia wód naturalnych w regionie, opracowali zagadnienia związane z oczyszczaniem i uzdatnianiem wody. Ponadto uczniowie naszej szkoły zorganizowali wycieczkę do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Tarnobrzegu - Zakrzowie. Na podstawie zgromadzonych materiałów uczniowie wykonali prezentacje multimedialne, które umieszczone w zakładce Projekt - II etap - chemia.
Działania podzielone są na 4 grupy tematyczne i będą realizowane przez grupy uczniów i nauczycieli poszczególnych przedmiotów:

I grupa tematyczna

W zakresie geografii i biologii – rozpoznamy najważniejsze czynniki wpływające na ekologię regionu., zbadamy wpływ żywiołowych zjawisk przyrodniczych na środowisko, dokonamy analizy kwestii wycinania drzew

II i III grupa tematyczna

Grupa chemików zajmie się badaniem czystości wody i powietrza

IV grupa tematyczna

Praca fizyków obejmie szeroko pojętą tematykę źródeł energii i ich wpływu na środowisko